Offerte aanvraag woonkrediet

Gelieve onderstaand de nodige gegevens te verschaffen, wij berekenen graag voor u een offerte.

Contact gegevens:

Telefoon
Email

Administratieve gegevens:

Kredietnemer 1Kredietnemer 2
Naam:
Voornaam:
Straat en Nr.
Postcode en gemeente:
Geboortedatum:
Woonachtig op dit adres sinds:
Gehuwd of wettelijk samenwonend ? Ja Nee Ja Nee
Gehuwd of wettelijk samenwonend sinds
Aantal kinderen ten laste:
Beroep:
Werkgever:
Bij werkgever sinds:

Inkomsten:

Kredietnemer 1Kredietnemer 2
uit arbeid:
Huurinkomsten:
Alimentatie:
Kindergeld:
Bedrijfswagen ? Ja Nee Ja Nee
Maaltijdcheques ? Ja Nee Ja Nee
Andere inkomsten:

Bestaande kredietlasten:

Kredietnemer 1Kredietnemer 2
Lening 1Lening 2Lening 3Lening 1Lening 2Lening 3
Kapitaal
Saldo
Maandlast
Duur
Aanvangsdatum

Andere lasten:

Kredietnemer 1Kredietnemer 2
Huur
Alimentatie:
Andere onkosten:


Opmerking: zelfstandige, gelieve reeds gedetailleerde resultatenrekening door te sturen naar info@credofin.be

Gegevens met betrekking tot het project:

Doel / bestemming van het krediet:
Adres te financieren goed:
Totaal bedrag investering:
Bedrag eigen middelen elders:
Bedrag eigen middelen Axa:
Reeds betaald voorschot:

Modaliteiten van het krediet:

Bedrag krediet:
Duurtijd krediet in maanden:
Variabiliteit:

Extra info:

Reeds voorstel andere financiele instelling Ja Nee
Bereid tot totaal cliënt Ja Nee
Naam Notaris
Opmerking
Ter controle


Input symbols